Tarieven & Vergoedingen

Voor tarieven kun je contact opnemen met : 06 – 20244048 of mail naar Bianca@jelion.nl.  Volledige Zelfexpressie is de sleutel voor succesvol en een gelukkig leven in vrijheid en gezondheid waarbij zelfredzaamheid centraal staat.

Via je werkgever
Veel werkgevers hebben een opleidingsbudget of inzetbaarheidsbudget. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden.  Voor ondernemers en ZZP’ers is de investering uiteraard aftrekbaar onder bedrijfskosten.

Via de belastingdienst
Wanneer je als particulier de kosten zelf betaald is er een mogelijkheid om deze kosten op te voeren als scholingskosten. Mits het doel van het traject is gericht op verandering van positie of het verbeteren van kennis en vaardigheden, die je nodig hebt voor het behouden en verwerven van inkomen uit arbeid. www.belastingdienst.nl.

Via de Arbodienst van je werkgever
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts in bepaalde gevallen bereid om de kosten voor counseling te vergoeden. In het kader van Burn- out preventie en voorkoming van langdurig ziekte verzuim.

Via het UWV
Als uitkeringsgerechtigde kun je bij het UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Het UWV kent een individuele re-integratie overeenkomst. www.uwv.nl.