Schaduwwerk

Er zijn kanten van onszelf waar we trots op zijn maar er zijn ook kanten van onszelf die we liever verstoppen. We onderdrukken ze. Hiervoor schamen we ons of we keuren ze af. We verdringen ze naar de schaduwkant buiten ons bewustzijn.

 

Het zijn de bekende irritaties en emotionele reacties die we buiten onszelf projecteren. Op onszelf hebben we een blinde vlek maar in de ander zien we die kanten van onszelf gespiegeld die we niet mogen zijn. We worden reactief en keuren het gedrag en de persoon die ons onze schaduwkant spiegelt af. We willen onze pijn, verdriet, angst of de leegte die wordt aangeraakt niet voelen en we schieten in oordeel om zo niet te hoeven voelen wat er allemaal in onze binnenwereld gebeurt. Zo splitsen we af van onze rauwe emoties.

De ander als spiegel

Wanneer je merkt dat je je ergert of irriteert aan het gedrag van de ander zou je jezelf kunnen afvragen wat hier wordt gespiegeld. Wat is je grootste irritatie? Wat vind je ervan? Wat zou de persoon moeten doen of laten? En wat doe of laat jij allemaal om zelf niet zo te zijn? Het antwoord op deze laatste vraag is jouw verkramping en mag onder de loep worden genomen of het wel dienend is in je leven. De overtuiging die hieraan gekoppeld is, is verantwoordelijk voor de emotionele reactie die je beleeft en niet de persoon die het jou spiegelde. De overtuiging klopt niet met jouw essentie, het blokkeert jouw groei en veroorzaakt daarom verkramping. Het zit je in de weg en dit laat je systeem je weten middels verkramping of wrijving.

De andere vraag die je jezelf zou kunnen stellen is, wat heeft de ander wat ik ook graag zou willen? Welke onvervulde behoefte van jezelf kun je ontdekken? Ons oordeel gaat altijd over onszelf, het is een expressie van een onbewuste onvervulde behoefte.

Onze onbewuste overtuigingen en patronen die ons niet dienen, worden bewust in de interactie met de wereld in de vorm van verkrampende emoties. Onze schaduwkanten spelen op en willen gezien en doorvoeld worden om te kunnen integreren. Ze zullen sterker en krachtiger worden wanneer we ze onderdrukken.

In onze onderbewuste liggen schatten verborgen

In onze schaduwkant liggen alle stukjes zelf verborgen die zijn afgewezen en onderdrukt. Emoties en gevoelens, verlangens, herinneringen, onopgeloste zaken, angsten, geheimen, dromen en impulsen die we van onszelf of onze omgeving niet mochten hebben. De delen die er niet mochten zijn, hebben we verbannen naar onze schaduwkant. Maar hier liggen ook onze schatten, talenten, kwaliteiten, gaven en stukjes potentie. Volgens Carl Jung, de grondlegger van de analytische psychologie, kunnen we goud vinden als we onze schaduwstukken durven aan te gaan.

Onze schaduwen bevlekken onze realiteit

Zolang we onze schaduwen onderdrukken, kunnen ze zo krachtig worden dat ze een eigen leven gaan lijden. We worden in zo’n geval overgenomen door ons onbewuste. Dit drukt op onze relaties, ons welbevinden en onze gezondheid. Het uit zich in gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid, schaamte, schuld, woede, jaloezie etc. Wanneer we onze schaduwkanten niet aankijken en integreren blokkeren ze onze levensstroom, creativiteit en ons volle potentieel.  Ze leggen een donkere deken over onze realiteit en onze essentie.

Emotionele volwassenheid

Totdat we schaduwwerk doen, zullen we projecteren buiten onszelf. Wat we niet in onszelf willen aankijken en doorvoelen, zien we in de ander! We maken de buitenwereld overal verantwoordelijk voor, inclusief voor onze emoties die over onszelf gaan. Pas wanneer we onszelf volledig gaan omarmen, inclusief alle delen die we naar het donker hebben verbannen, stoppen we met projecteren.

Let op waar je de verantwoordelijkheid buiten jezelf legt. Jouw irritaties en frustraties zijn een wake up call van je onbewuste stukken die bewust willen worden. Jouw verstoten delen willen integreren. Kijk niet meer weg. Ga ermee zitten en richt je aandacht op je binnenwereld, voel wat daar allemaal gebeurt en laat het er zijn. Voel hoe al je zielsdelen geroerd worden en luister hoe jouw binnenwereld met je communiceert. Erken de gevoelens en emoties die gevoeld willen worden. Blijf verbonden met je bekkenbodem zodat de energie kan afvloeien. Het leidt je naar een dieper inzicht en een ongekende bevrijding.

Schaduwen wijzen ons de weg naar binnen naar de pure liefde en heelheid die we in wezen zijn.