Energiewerk

Energie is de bouwsteen van alle fysieke vormen die wij hier op aarde waarnemen. Alle fysieke vormen hebben ook bewustzijn, hoe levenloos het ook mag lijken. Bewustzijn is de onzichtbare dragende kracht wat het mogelijk maakt dat energie in vorm verschijnt.

Een eigen unieke frequentie

Bewustzijn is aanvankelijk vormloos en oneindig. Het maakt het leven zoals wij dat kennen mogelijk.

Alle materie heeft een trilling, een eigen unieke frequentie. Alles vibreert. Atomen, moleculen en zelfs de kleinste subatomaire deeltjes. Ze trillen niet alleen maar zijn ook opgebouwd uit trillingen. Het zijn energiepatronen die met elkaar resoneren, onderling energie uitwisselen en dus op elkaar reageren. Energie bevat informatie.

Woorden en gedachten hebben ook een trilling evenals gevoelens en emoties. Alles trilt! Gedachten hebben invloed op onze emoties en emoties hebben weer invloed op onze gedachten. Zo kunnen gedachten en emoties de energiepatronen die eruit voortvloeien versterken of vertragen en veranderen. Ons lichaam zou je ook kunnen zien als een cluster van energie wat trillingen uitzendt en ontvangt, dus eigenlijk in een constante interactie is met de omgeving en onze gedachten. Onze menselijke ervaringen zijn dus eigenlijk de interacties tussen de vibratiepatronen, energiepatronen en dit is wat wij beleven in de vorm van sensaties in ons lichaam.

Wanneer we koekjes bakken of een maaltijd bereiden dan concentreren we ons op de ingrediënten voor een zo goed mogelijk resultaat. Achteraf de smaak veranderen is moeilijker en lastiger. Ingrediënten zijn in dit geval de bouwstenen van de koekjes of de maaltijd. Daar hebben we de meeste invloed op de smaak en het eindresultaat. Onze gedachten en emoties zou je ook kunnen zien als de ingrediënten of bouwstenen van onze binnen- en buitenwereld. Willen we ons leven veranderen dan dienen we ons denken te veranderen. Met onze gedachten en emoties beïnvloeden we energie en energie is de bouwsteen van alle vorm, oftewel deze materiële wereld die wij ons leven noemen. Maar onze lichamelijke sensaties worden eveneens beïnvloed door de energiepatronen uit onze omgeving. Niets staat los van elkaar.

Wanneer onze denkpatronen energiepatronen aansturen die ons lichaam negatief beïnvloeden, kunnen we dit niet enkel fysiek oplossen. De oorsprong ligt dan namelijk bij het denkpatroon. De fysieke blokkade is wel te transformeren maar zal zich uiteindelijk weer manifesteren middels hetzelfde denkpatroon wanneer deze niet wordt doorzien en geheeld.

Bovenstaande betekent overigens niet dat alles wat we energetisch ervaren een mentale of emotionele oorsprong heeft. Soms pikken we energieën op van anderen. We kunnen ons ineens verdrietig voelen wanneer we een ruimte binnenstappen of andere sensaties ervaren. We hoeven dan echt niet op zoek naar de gedachte die dit veroorzaakte. Wanneer we ons meer en meer bewust worden van de sensaties in ons lichaam en onze gedachten dan kunnen we dit onderscheid makkelijker maken.

Onderdeel van een groter geheel

In sommige gebouwen waar veel leed heeft plaatsgevonden, zijn bepaalde proeven zelfs onmogelijk. Dit geeft aan hoe energieën achterblijven in ruimtes en invloed hebben. Energie wat getransformeerd wil worden, doet dat via de persoon die daar geschikt voor is op dat moment. Dit is onpersoonlijk maar heeft te maken met resonantie. We zijn als het ware elektromagnetische velden die elkaar impulsen geven, aantrekken en afstoten. We laden en ontladen, vloeien in elkaar over en scheiden weer op fysiek niveau maar we staan altijd met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Dit is een dynamisch proces die wij tegenwerken met onze fatsoensnormen en regels en doordat we alles persoonlijk maken.

Zoals iedere lichaamscel onderdeel is van het menselijk lichaam, zo zijn wij mensen ook weer onderdeel van een groter geheel wat je zou kunnen zien als een groter lichaam waarvan wij de cellen zijn. Alleen zijn we ons hiervan niet bewust en gedragen we ons niet als zodanig. Wij leven liever onze eigen agenda, polariseren, zijn jaloers op andere cellen, vinden dat de ene cel beter is dan de andere en meer waarde heeft, vechten met andere cellen en we vergelijken onszelf met andere cellen en we werken soms liever tegen elkaar dan met elkaar.

Wat zou er gebeuren met het menselijk lichaam wanneer de lichaamscellen zich zo gaan gedragen als wij menselijke cellen dat doen?

Blokkades, complexen, stoornissen, eigenaardigheden, trauma’s, schaduwen zijn allemaal energetische denk- en reactiepatronen uit ons onderbewuste. Het zijn geïsoleerde emotionele energiepatronen die niet in harmonie zijn met de omgeving. De wrijving of disharmonie uit zich bij ons in reactiepatronen. We schieten uit onze slof, ontploffen of bevriezen, we sluiten ons af en trekken ons terug. Hoe zou het zijn als we leren om deze energiepatronen te ontladen, te harmoniseren, te transformeren en integreren? De energie die je kon laten ontploffen of bevriezen en aanvankelijk als giftig werd ervaren, wordt dan ineens een toverdrankje met een helend en verrijkend effect op jouw hele wezen en je omgeving. Daaronder zit de rust en een ongekende vrede.

Dit is wat mij betreft waar energiewerk over gaat, het transformeren en integreren van disharmonische energieën, het ontdooien van de bevroren delen van onszelf en eventuele destructieve denkpatronen harmoniseren.