Realiteit & perceptie

We beleven allemaal onze eigen realiteit, we zien niet hetzelfde ook al kijken we naar hetzelfde. Dit heeft onder andere te maken met onze conditionering, hoe komt iets vanuit de buitenwereld bij jou binnen? Hoe neem jij waar? Wat doet het met jou van binnen? Hoe reageert je systeem op de buitenwereld?

Conditionering als filter

Hoe iets bij jou binnenkomt heeft te maken met alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt en hoe je daar vervolgens mee bent omgegaan. Welke conclusies trok je bijvoorbeeld in heftige situaties? Welke overtuigingen heb je gevormd? Wat ben je gaan geloven over jezelf en de buitenwereld? Dit is bepalend voor onze interpretatie van de realiteit. Op het moment dat je een bepaalde situatie meemaakt die verhoogde sensaties met zich meebrengt, positief of negatief maakt niet uit. Dan maakt je onderbewuste een soort screen shot, alles wat er in zo’n situatie voorkomt wordt door het onderbewuste geregistreerd en opgeslagen: de kleuren, geuren, smaken, geluiden, visuele beelden, emoties etc. Dit noemen we dit conditionering.

Door conditionering vorm je een soort setpoint, een soort bril waarmee je vanaf nu jouw werkelijkheid bekijkt, interpreteert en ervaart. Daarnaast maakt de conditionering ook dat je in bepaalde momenten wordt getriggerd als er triggers zijn die overeenkomen met het moment van conditionering. Zelfs allergieën kunnen op deze manier geactiveerd worden. Zoals je je kunt voorstellen is dit voor ieder mens anders. We hebben allemaal verschillende brillen dus niemand beleeft of interpreteert hetzelfde ook al kijken we naar hetzelfde. Conditionering bepaalt onze perceptie.

Eerst geloven dan zien

We kunnen niet iets zien wat we niet geloven of waar we niet voor open staan. Dus ons geloof systeem is hierop ook van invloed. Iedereen kent het wel, je koopt een nieuwe auto met een bepaalde kleur en ineens zie je hem overal rijden. Het is natuurlijk niet zo ineens als het lijkt, maar je wordt je meer gewaar van dezelfde kleur auto. Je focus en gewaarzijn ligt hier nu meer en je staat er meer voor open.

Hetzelfde overkwam mij toen ik zwanger was van onze tweeling. Ineens zag ik overal tweelingen. Dit gaat en zegt alles over de focus en het gewaarzijn. Natuurlijk waren deze tweelingen er al eerder maar ik was er niet van gewaar en stond er niet of minder voor open. Toen ik zelf anorexia had, was ik mager maar ik zag mijzelf werkelijk als dik. We zien wat we geloven. Ons geloof systeem is erg krachtig en werkt beide kanten op.

Wat is realiteit? Alles is terug te brengen naar energie, trillingen en frequenties, alle vormen, woorden en geluiden die je waarneemt hebben een trilling, een frequentie. Alles is energie. Trillingen hebben onderling ook invloed op elkaar. Zet de muziek maar eens te hard in je auto dan zul je merken dat er nog weleens iets kan meetrillen in de auto. Dit is de uitvergrote versie in hoe trillingen elkaar beïnvloeden. Welk deel van de trilling is dan realiteit, voordat hij werd beïnvloed of nadat hij werd beïnvloed of was er geen enkel moment waarop het niet werd beïnvloed? Met zekerheid kunnen we in ieder geval zeggen dat alles altijd in beweging is! Niets staat dus vast want alles trilt, alleen met onze mind willen we situaties vastzetten, vastgrijpen en vastleggen maar kan dit wel? Bestaat er zoiets als objectieve waarneming? Of is waarneming per definitie onderhevig aan beïnvloeding?

Feiten

Misschien kunnen we stellen dat de feitelijke werkelijkheid, die door iedereen anders beleefd kan worden maar even voor het gemak. De feitelijke werkelijkheid is wat er feitelijk gebeurd. Misschien kunnen we dit de realiteit noemen, het is aanvankelijk neutraal.

Ons verhaal

Wat wij er vervolgens van vinden en maken is ons “verhaal” alles wat we om de feiten heen bedenken. Maar het blijft ons eigen verhaal. We geven met het verhaal onze eigen kleur aan de feitelijke werkelijkheid. Hierop reageren onze emoties.  We laten onze programmering, conditionering met alle bijbehorende overtuigingen over de feiten gaan en zo ontstaat er ons eigen verhaal met de bijbehorende beleving.

Wat het met ons van binnen doet is ons proces. Ons proces gaat altijd over onszelf maar kan worden getriggerd door omstandigheden of door het verhaal wat wij er zelf van maken. Voelt het verhaal verkrampend en onprettig? Dan is het niet in lijn met de waarheid van je hart.

Eigen wereld

Zo zie je hoe iets wat aanvankelijk neutraal was door onszelf kan worden ingekleurd, waar vervolgens onze emoties op reageren en we in proces schieten.  Zo kan alles een eigen leven gaan leiden wat aanvankelijk neutraal was en zo scheppen en beleven we onze eigen wereld.

Neutraliteit

Wanneer we met onze energie meer afdalen naar de laag van ons hart, kunnen we uit de programma’s blijven en meer neutraliteit ervaren. Dan gaan we niet meer aan de haal met iedere gebeurtenis. Dan blijven we niet meer steken in verhalen en de voor- en afkeuren van ons hoofd. We beleven dan de beleving die vol is en ons verrijkt. We toetsen en verwerpen de realiteit dan niet meer aan de programma’s van ons hoofd maar we neutraliseren en harmoniseren de realiteit via de liefde van ons hart.