Bewustzijn

Als we naar pasgeboren baby’s kijken, dan zien we dat ontwikkeling heel erg snel kan gaan. De groei in bewustwording is waarneembaar. Eerst zien we dat de baby wat huilerig is en een beetje uit zijn doen is, en vervolgens zie je duidelijk dat de baby een soort van ontwikkeling heeft doorgemaakt. De baby kan ergens naar grijpen terwijl het hiervoor nog in het wilde weg zwaaide. Als je een jonge baby in je omgeving hebt zien opgroeien dan heb je dit waarschijnlijk ook duidelijk kunnen zien en merken, zeker de periodes vooraf aan zo’n bewustzijns sprong of ontwikkeling sprong kan je als ouders of opvoeders niet zijn ontgaan. Vooraf aan iedere sprong zijn de baby’s duidelijk uit hun doen en huilerig. Bij baby’s lijken de sprongen elkaar op te volgen bijna gelijk aan hoe snel de baby fysiek groeit.

Donkere dagen

Wat mij betreft gaan deze bewustzijns sprongen het hele leven door. Alleen niet meer zo snel zoals het in de babytijd gaat. Ook vooraf aan de sprongen kunnen wij ons uit ons doen voelen. Dit is een energetisch proces, oude structuren laten los en dit ervaren we als onwennig en onbekend. Vanuit de huidige energetische orde ontstaat er wanorde en vervolgens weer een nieuwe orde. Dit proces is voelbaar en we kunnen ons behoorlijk wanhopig voelen. Een soort gevoel van uitzichtloosheid of het gevoel dat je vastgelopen bent, dit klopt eigenlijk ook. Je bent op het einde aangekomen van de oude energetische structuren, een oude tijdslijn, dus voelt het uitzichtloos en alsof je vastloopt. Dit punt voelt voor ons onprettig maar is eigenlijk de opschoning voor iets nieuws. De nieuwe energetische structuren, nieuwe frequenties kunnen zich pas vormen als het oude loslaat en dit proces is voelbaar. Je trilt naar een hogere bewustzijnslaag.

Wees zacht en mild voor jezelf in deze dagen en weet dat de groei liefdevol begeleid mag worden en dat het je iets nieuws brengt.

Eigen ritme

Hebben we invloed op de groei van ons bewustzijn? Mijn antwoord hierop is eigenlijk ja en nee. Het ligt eraan wat je definitie is van bewustzijn en vanuit welk perspectief je ernaar kijkt. Als ik nu een kastanje in de grond stop en ik wil dat het volgend jaar een kastanje boom is, dan heb ik dikke vette pech. Het groeit volgens eigen ritme. Zo heeft alles een eigen ritme maar alles is ook met elkaar verbonden en heeft weer invloed op elkaar. We hebben invloed op de leefomstandigheden van de kastanjeboom in wording, gezonde voedingsbodem, voldoende water, voldoende zon, voldoende schaduw etc.

De kracht van liefde

Vooral liefde en liefdevolle woorden hebben een ongelofelijk krachtige invloed. Hier kun je zelf proeven mee doen en er zijn voldoende proeven mee gedaan. Het plantje waarop iedere dag liefdevolle woorden werden uitgesproken groeide duidelijk beter dan de plantjes waar minder liefde naar werd uitgesproken en het plantje wat dagelijks haat over zich heen krijgt sterft zelfs. Deze proef kun je ook doen met rijstkorrels in een potje, de rijstkorrel waarop dagelijks liefdevolle woorden worden uitgesproken verschimmeld niet maar de rijstkorrel die dagelijks haat over zich heen krijgt wordt zwart van de schimmel. Masaru Emoto heeft geweldige experimenten met waterkristallen gedaan en je ziet hoe mooi en harmonisch waterkristallen zijn waarop liefde en dankbaarheid wordt uitgezonden en hoe disharmonisch de kristallen zijn bij een gebrek aan liefde of bij haat en alle facetten daartussen in. Baby’s kunnen ook sterven als ze enkel voeding krijgen en geen liefde en aanraking.

Naast optimale leefomstandigheden heeft Liefde, zoals bewezen wordt met de verschillende proeven weldegelijk invloed op alle groei en harmonie. Liefde en Liefdevolle aandacht is wat mij betreft DE onzichtbare noodzakelijke kracht wat leven in blaast. De drager van het bestaan.

Als wij als mensheid in de overleefmodus staan of in een gebied leven waar overleven de orde van de dag is, dan heeft dit zeer zeker invloed op ons bewustzijn en zal het bewustzijn van de mensen in deze gebieden weinig tot geen aandacht krijgen om te groeien of vrij te komen. En eigenlijk meer tegengewerkt worden.

Angst is de grote boosdoener.

Stress is ook angst

Wanneer we uit de dagelijkse routine worden gehaald kunnen we ook bewustzijnssprongen doormaken. We gaan zaken overwegen waar ze anders geen tijd voor hadden, want ze waren immers opgeslokt door de orde van de dag. Gevangen in de ratrace is ook een soort van overleefstand maar dan maatschappelijk geaccepteerd en het valt niet meer op. Maar de focus ligt dan op overleven gedreven vanuit angst wat we met een luxe woord drukte of stress noemen. Maar stress is ook angst!

Zoals ik het zie en heb ervaren, is dat wij allemaal bewustzijn zijn. Nu tijdelijk geïdentificeerd met gedachten en een lichaam in dit aardse spel. Mieren in een potje, geconditioneerd zodat we er niet uitgaan of verder kijken. Alsof we zijn afgedaald in een computerspel zonder ons er nog van bewust te zijn dat het maar een spel is en dat we niet echt de speler in het veld zijn. Zodra er ruimte komt in ons leven en gewaarzijn, los van de matrix of ratrace, uit de overleefmodus dan groeit ons bewustzijn of heeft het de kans om te groeien, we stappen uit het reptielenbrein uit de automatische piloot.

Maar je zou het ook anders kunnen zien, het bewustzijn wordt op zo’n moment, los van de ratrace minder vernauwd en vertroebeld, de verstoringen zijn verminderd waardoor onze blik is verbreed. De programmering raakt losser waardoor bewustzijn beter kan doorschijnen. Dus is het dan een kwestie van de groei bevorderen of laat de programmering ons meer los waardoor bewustzijn meer kan doorschijnen? Alsof er zwarte plakstickers worden verwijderd van een grote lichtbal. De zwarte plakkers zijn alle verstoringen, programma’s en angsten, enzovoorts. Het is onze programmering en conditionering.

Reptielenbrein

Het reptielenbrein is meer instinctief overleven, gericht op onszelf. Behoud van het lichaam is het doel van het reptielenbrein en het reageert primair. Vanuit het reptielenbrein gezien kunnen we ook alleen maar (denken en) ervaren dat we het lichaam zijn meer niet. Er is geen ruimte in dit gebied om het anders te zien. Het is een mechanisme wat in werking treedt vanuit dit deel van het brein. Actie reactie zonder enige ruimte voor reflectie of helder denken. Vanuit dit deel van het brein doen we of zeggen we dingen waar we later spijt van hebben. Dit deel van het brein wordt geactiveerd bij angst. Hoe meer we vanuit dit deel van
het brein leven hoe primitiever we ons gedragen. We zijn vanuit dit deel ook erg volgzaam en nemen alles klakkeloos aan, helderheid is hier niet aanwezig.
Haast en stress en gejaagdheid, drukte en druk in het hoofd zijn, zijn kenmerkend wanneer dit deel van ons brein is geactiveerd. Angst vernauwt ons energieveld maar liefde verruimt ons veld en draagt alles.

 

Bewustzijnslagen

Plantmedicijnen hebben ook een krachtig effect, we komen meer uit ons hoofd en het hart gaat meer open, onze trilling verandert maar wederom … bevordert het ons bewustzijn of brokkelt het onze oude programmering meer af en maakt het ons meer los van het frame en raster waar we inzaten? Eigenlijk verhoogt liefde onze trilling waardoor we opstijgen en overzicht hebben op oudere bewustzijnsstructuren, door liefde te belichamen in iedere cel kunnen we contact maken met bewustzijnslagen van een hogere orde.

 

Satchitananda

Wat wij werkelijk zijn is bewustzijn, dit is niet fysiek. Het is een soort eindeloos goddelijk liefdes krachtveld wat alle vormen mogelijk maakt, alles kan erin ontstaan en vergaan. Stil en sereen maar levendiger dan alles wat je tot die tijd ervaren hebt en veel echter. Het is On- persoonlijk, Onsterfelijk en Onaantastbaar. Het is neutraal, maar vol. Niets van de wereld zoals wij die kennen kan het schaden maar deze wereld wordt erdoor mogelijk gemaakt. Het staat los van tijd en afstand en is niet onderhevig aan verval. Vanuit eenheidsbewustzijn gezien en ervaren, is dit wat wij leven noemen een grote grap, een soort droom die niet eens echt is gebeurd. Vanuit ons menselijke denken lijkt dat allemaal zweverig, onzin en onbegrijpelijk. Want hoe kan het nu zo zijn dat alles waar wij nu zo aan gehecht zijn en waar wij alles voor doen en laten dat dat nooit echt is geweest en enkel maar een droom was? Hoe kunnen we ons leven nu gewijd hebben aan een illusie? De mind wil daar helemaal niet aan denken en zal dit op iedere mogelijke manier verwerpen. De mind zit er juist tussen en maakt alles persoonlijk waardoor we het niet kunnen zien. Maar wanneer je buiten deze sluiers ervaart en kijkt, dan zul je zien dat niets wat ik hier vertel onzin is. Bij een bijna dood ervaring zie je het ook. Velen van jullie hebben dit al wel ervaren of kennen iemand die dit heeft ervaren of gezien. Niet altijd wordt het als zodanig herkend of wordt er geen aandacht meer aan geschonken. Sommigen van jullie durven er ook niet vrij over te spreken omdat je denkt dat je voor gek wordt verklaard. Je hoeft dus niet bijna dood te gaan om dit te kunnen zien en weten.

 

Eenheidsbewustzijn

Als we meer gaan trillen op hogere bewustzijnslagen dan ervaren we en zien we via ons bewustzijn en niet meer zozeer via het lichaam. Kinderen onder de 12 jaar kunnen ook heel gemakkelijk leren zien zonder ogen, geblinddoekt. Dit gaat ook via bewustzijn. Op de laag van bewustzijn zijn we overal tegelijk en geldt er geen tijd en afstand. We kunnen ook communiceren met elkaar en alle bewustzijnsvormen op de laag van bewustzijn, dus zonder woorden. Er is ongelooflijk veel mogelijk vanuit de hogere bewustzijnsvelden, telepathie, astraal reizen, teleportatie etc.

Al het ogenschijnlijke leed wat wij ervaren hier op aarde lost op in dit eindeloze veld, maar ook je persoonlijke wensen en verlangens kunnen er niet bestaan. Het is de volste onpersoonlijke liefde die je je maar kunt voorstellen, pure bliss en Joy en veel echter dan deze aardse realiteit.

 

Compleetheid

Vanuit deze compleetheid gezien is dit aardse leven maar een kleine fractie van de totaliteit. Het lijkt alsof dit aardse leven maar een donker en klein kelderkamertje is ten opzichte van wat echt is. Alsof we met zijn allen zijn vast komen te zitten in een film die als hij voorbij is nooit echt was. Zoals een droom weer oplost als je s ’morgens wakker wordt. Dit zogenaamde leven is maar een verschijning in de totaliteit en die totaliteit is eindeloos bewustzijn, volle liefde en volle bliss. Ineens zie je dat alles waar je ooit naar zocht, dat je dat eigenlijk gewoon bent. We zijn dat allemaal! Ineens zie je dat al het lijden niet echt was en dat alles wat je dacht wat waar was, één grote illusie blijkt te zijn. Niet dat deze glimpsen het ultieme doel  zijn maar het is handig om te weten en te ervaren voor iedereen die bang is om ziek te worden of dood te gaan. Ziekte en de dood zoals wij die kennen bestaan niet eens! Wat wij ziekte noemen is eigenlijk een reactie of genezingsproces van ons lichaam. Het bestaan houdt niet op als ons bewustzijn loskomt van het lichaam, je wordt eigenlijk wakker in deze droom.

In het boek “ Oost-Indisch spiritueel “ heb ik me eraan gewaagd dit uit te leggen op de meest denkbare manieren met verschillende voorbeelden.

Bewustwording gaat wat mij betreft meer over ons gewaarzijn, onze focus, onze aandacht Zo kunnen we voor langere tijd onbewust bepaalde patronen blijven herhalen totdat we er ons van bewust worden wat we aan het doen zijn. Voordat we ons ergens van gewaar of bewust worden is er geen verandering mogelijk.

 

Onbewuste programma’s

We kunnen jarenlang onbewust rondjes draaien in ons hoofd en de hele dag maar obsessief denken. Totdat we ons bewust worden van deze gedachten, dan pas hebben we keuze om ze wel of niet te geloven. Tot die tijd zitten we gevangen in gedachtenclusters en lagere bewustzijnsvelden waar we ons niet eens van bewust zijn. Alsof we worden gedacht en worden bestuurd maar niet door onze authentieke zelf. Er draaien programma’s af vanuit onze onderbewuste waarmee we onszelf hebben geïdentificeerd. Dit ben ik nu éénmaal of zo ben ik gewoon, zeg je dan vaak. Maar dit zijn veelal onbewuste programma’s.

Door ons meer bewust te worden van de sensaties in ons lijf en ons meer te verbinden met het lichaam kan het hoofd rustiger worden en zo kan er ruimte ontstaan tussen ons gewaarzijn en de gedachten. Zo kun je ook gaan voelen wat al deze gedachten met je binnenwereld doen wanneer je ze gelooft. En of het wel klopt voor jou? Vaak denken we dat we reageren op situaties of omstandigheden maar wanneer we hier meer bewustzijn op krijgen zien we dat we eigenlijk reageren op wat wij over de situatie geloven. De verkramping zit hem in een weerstand tegen het huidige moment.

Weer gaan voelen

Onze binnenwereld reageert op wat wij waarmaken en geloven middels emoties. Dus eigenlijk op onze onbewuste overtuigingen. Het probeert ons bewust te maken van wat we geloven. Onze onderbewuste programma’s worden op deze manier aan onze waarheid getoetst. Of dit in lijn is met onze essentie of uit lijn is met onze essentie. Voelt een gedachte of overtuiging ruim en rustig in jouw binnenwereld dan klopt deze met jouw essentie. Voelt het verkrampend en vernauwend van binnen? let dan op wat je in zo’n moment gelooft of waar maakt, jouw binnenwereld geeft aan dat dit niet in lijn is met jouw essentie. Je mag de gedachte of overtuiging heroverwegen.

Voorbeeld: je moet een speech houden en vlak voordat je het podium oploopt voel je je zenuwachtig worden en de wereld tolt om je heen. Ga dan niet geloven dat de speech niet in lijn is met jouw essentie, want weet je nog? Jouw binnenwereld reageert op wat je gelooft, het reageert op jouw onbewuste overtuigingen, dus wat geloof je momenteel?

Dat je het niet kunt? Dat het fout zal aflopen? Natuurlijk wil jouw mind je dit laten geloven. Hierop reageert jouw binnenwereld. Jouw binnenwereld gaat alleen over jou over wie jij in je essentie bent.

Geef de gevoelens en emoties die toch al in je systeem aanwezig zijn de ruimte en toestemming om er te zijn. Begroet ze met liefde. Je zult zien dat ze je weer verlaten tenzij je dezelfde gedachten met je hoofd blijft herhalen. Dus maak je hoofd leeg en geef de emoties de ruimte om te transformeren en stem je af op de liefde die altijd en overal aanwezig is. De rouwe emotie duurt maximaal 1,5 minuut om door je systeem te gaan. Daarnaast zal de emotie indien volledig toegelaten je elektromagnetische veld verrijken en verruimen als een toverdrankje. Je voelt je krachtiger, rustiger en steviger. Angst lost op door het aan te gaan, blijf rustig ademen!

 

Jouw emoties willen je iets vertellen

Jouw emoties gaan altijd over jou, ze reageren op wat jij gelooft en voor waar aanneemt! Ze gaan dus niet over de persoon of de situatie maar meer over wat jij ervan vindt of over gelooft. Voelt de emoties verruimend en fijn dan klopt het met jouw ware essentie.

Voelt de emoties verkrampend en onprettig dan mag je je afvragen welke andere waarheid beter zou kunnen voelen en constructiever zou zijn voor jou verdere groei, afgestemd op jouw essentie. Zo maak je van je binnenwereld een richtingwijzer die jou richting en sturing geeft en helpt je om alle onbewuste overtuigingen bewust te maken. Zo kunnen alle onbewuste overtuigingen die onze essentie bedekken gaan losweken. Beperkende overtuigingen beïnvloeden onze trilling en vibratie.

Wanneer we ervaringen enkel toetsen aan wat we ervan vinden dan leven we voornamelijk het leven getoetst aan onze onbewuste programmering, deze programmering is opgebouwd door onze omgeving en vertegenwoordigd voornamelijk andermans mening die we klakkeloos hebben overgenomen zonder het te toetsen aan onze essentie.

Wanneer we onszelf weer gaan verbinden met alle facetten van onszelf, dus ook onze schaduwkanten dan wordt deze verbinding krachtiger en we voelen ons prettiger. We gaan dan sneller opmerken wanneer we weer uit verbinding gaan.

 

De kracht van liefde

Wanneer we liefde en veiligheid als gevoelsprioriteit gaan stellen dan resoneren we met hogere bewustzijnslagen die over eenheid gaan en dan ontstijgen we de oude structuren die over strijd en macht gaan maar ook over gebrek en af gescheidenheid.  Doordat we oude structuren ontstijgen krijgen we overzicht en resoneren we met hogere bewustzijnslagen. De trekkracht van de buitenwereld laat meer los.

 

Open mind

Velen van ons gaan door het leven met een dichtgetimmerde mind. “Eerst zien dan geloven” dit bestaat niet en dit kan niet. Zo blokkeren we onze eigen groei. Hier mag weer een opening komen zodat het nieuwe kan binnenkomen en niet tegen een dichte deur aankomt. Stel je open en vraag je af of er nog andere zienswijzen kunnen zijn? Voordat je iets afdoet als onmogelijk, stel jezelf de vraag of het mogelijk zou kunnen zijn? Het openstellen doet wonderen en er hoeft niet direct een antwoord te komen, heb geduld. De enige beperkingen zijn de beperkingen van ons denken.

 

Jouw waarheid als blauwdruk

Er is niet maar één waarheid, we zijn allemaal stukjes unieke waarheid die we mogen gaan Zijn en uitdragen, naast elkaar en met elkaar. Iedere lichaamscel heeft een eigen unieke opdracht en is onderdeel van een geheel. Zo zijn wij allen menselijk cellen met een unieke blauwdruk en een schakel van het grote geheel. Hier mag veel meer bewustzijn op komen.

Het heeft dus geen zin om een blauwdruk of creatie te kopiëren van iemand anders, je raakt dan je eigen unieke kleur en trilling kwijt en je kunt onmogelijk een vervult leven hebben op deze manier. We passen perfect in het grote geheel als we onze eigenheid of uniciteit gaan Zijn. Dan kunnen we elkaar aanvullen in plaats van invullen.

 

Hart- gedragen -bewustzijn

Onszelf weer gaan liefhebben, liefde laten stromen naar alle delen van onszelf.  Dat waar je moeite mee hebt, breng je naar je hart. Ons hart kent geen voor- of afkeur maar liefde en neutraliteit. Ons hart is liefde en liefde is licht, alles wat aan het licht verschijnt verdwijnt. Liefde neutraliseert, transformeert, ontdooit en is de drager van al wat is. Op deze laag kunnen we elkaar ook ontmoeten, op de laag van het hart gedragen bewustzijn. Hier vinden we de veiligheid en ontspanning en wordt de mind kalm. Het hart is zeer intelligent.

Door onszelf af te stemmen op de laag van het hart, de intelligentie van het hart komen we los van oude bewustzijns lagen en resoneren we meer met bewustzijnsvelden van een andere orde, een hogere orde van waaruit we weer overzicht hebben. We hoeven niet meer te zoeken naar iets waarmee we de leegte kunnen opvullen. We hoeven dan ook niet te bedenken wat we willen worden of moeten gaan doen.  We zijn dan gewoon ons Zelf, in flow met de volheid van het leven en dragen we onze blauwdruk vanzelf uit.