Jelion header

BUDGETBEHEER

Bij budgetbeheer, ook wel inkomensbeheer genoemd, wordt administratieve hulp geboden aan mensen die om uiteenlopende redenen structureel moeite hebben om rond te komen van hun inkomen, het financiële overzicht kwijt zijn of het regelen van de financiën als last ervaren en dit liever uitbesteden.

Blijft uw post te lang ongeopend liggen, heeft u last van incassobureaus en deurwaarders met als gevolg, (onnodige) dure incasso maatregelen ? Heeft u moeite met het rondkomen van uw inkomen, bent u het financiële overzicht kwijt en wilt u de zaken graag weer onder controle krijgen?

Wellicht is budget beheer een oplossing voor uw situatie. Iedereen kan budgetbeheer aanvragen.

Niet altijd is het makkelijk en vanzelfsprekend om de financiën goed te regelen. Helaas kunnen de gevolgen van financiële problemen enorm zijn.

Zodra u zelf, uw familie of een ondersteunende organisatie constateert dat het beheer van de financiën problematisch wordt, kan er contact worden opgenomen met Jelion. Samen kunnen we kijken wat de beste oplossing is voor de situatie.

Budget beheer is onder andere bedoeld om evenwicht te brengen in de inkomsten en uitgaven. Jelion helpt daarbij met als doel, dat er financiële rust wordt ervaren. De verantwoordelijkheid voor de eigen financiën blijft altijd bij degene die onder budgetbeheer valt. Door het ondertekenen van een zogenaamde budgetbeheerovereenkomst en het afgeven van een volmacht wordt Jelion in staat gesteld de financiën te beheren.

Werkwijze

Na de aanmelding bezoekt Jelion de betrokkene op de door hem/haar kenbaar gemaakte locatie voor een kennismakingsgesprek en inventarisatie van de situatie. Mocht blijken dat het budgetbeheer een passende oplossing biedt, dan stelt Jelion een budgetbeheer overeenkomst op met een minimale duur van 12 maanden. Jelion stelt vervolgens een budgetplan op dat is afgestemd op uw financiële situatie, hierbij worden de mogelijkheden bekeken om de kosten te verlagen en het inkomen te verhogen. Daarnaast wordt er met de volgende werkzaamheden gestart:

 • opstellen van een overzicht betreffende de inkomsten en uitgaven ( budgetplan)
 • openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van cliënt
 • informatie inwinnen bij diverse relevante instanties en instellingen
 • het wijzigen van gegevens bij bovengenoemde instanties en instellingen
 • aanvragen van toeslagen en eventuele voorzieningen om het inkomen te optimaliseren, waarbij wordt gestreefd naar het hoogst haalbare resultaat
 • aanvragen kwijtscheldingen lokale belastingen ( indien van toepassing)
 • verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte box 1
 • aanvragen van bijzondere bijstand ( indien van toepassing )
 • zorgdragen voor het betalen van de vaste lasten zoals opgesteld in het budgetplan en/of plan van aanpak (zodra het eerste inkomen bij Jelion binnen is)
 • inlichten van betrokkene, indien het saldo op de bankrekening ontoereikend is om de vaste lasten te kunnen voldoen
 • het uitvoeren van de administratieve taken die voortvloeien uit het financieel beheer
 • het verwerken en doorsturen van de post
 • het maandelijks aan de betrokkene verstrekken van een overzicht van de inkomsten en de uitgaven
 • het schriftelijk vastleggen van afspraken tussen betrokkene en Jelion

Budgetbeheer is vergelijkbaar met bewindvoering maar wordt niet door tussenkomst van de kantonrechter bepaald. Na een door u verstrekte volmacht, wordt uw werkgever of de uitkerende instanties verzocht om uw inkomsten over te maken op uw beheer rekening. Zodra uw eerste inkomen op deze rekening is ontvangen, worden uw betalingen en vaste lasten betaalbaar gesteld. De kosten voor budgetbeheer worden ook in mindering gebracht op uw inkomen of bij een eventuele derde partij. Verder kan Jelion maandelijks een bedrag voor u reserveren voor eventuele extra’s of lasten die u per kwartaal of per jaar dient te voldoen.

Wekelijks of maandelijks, afhankelijk van uw wens, maakt Jelion geld over op uw leefgeldrekening, hiervan kunt u de dagelijkse boodschappen doen. Het is van belang dat u wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie zoals bijvoorbeeld huurverhoging, samenwonen, trouwen, scheiden of het krijgen van een kind etcetera, direct aan Jelion doorgeeft zodat wij dit tijdig kunnen invoeren in ons systeem en kunnen doorgeven aan de betrokken instanties.

Werkgever

Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Een werknemer met financiële problemen is vaker ziek, minder productief en levert extra zorgen op. Bovendien kost een loonbeslag de salarisadministratie extra tijd. Een werknemer met schuldenproblematiek kost u veel geld en zorgen. Ook kunnen schulden leiden tot huisuitzetting en afsluiting van water en licht waardoor nog grotere problemen ontstaan.

Steeds meer werkgevers raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel. Het vroegtijdig herkennen van financiële problemen bij werknemers kan veel ellende voorkomen. Een van de meest voorkomende signalen is loonbeslag. De verwachting is dat loonbeslag de komende jaren sterk zal toenemen. Door loonbeslag raken werkgevers direct betrokken bij de schuldenproblematiek. De financiële problemen zijn dan vaak al redelijk vergevorderd. Maar er zijn meer signalen waar u alert op kunt zijn, zodat u eerder actie kunt ondernemen:

 • werknemer leent geld van collega's
 • verzoek om lening of voorschot
 • toename van ziekteverzuim
 • werknemer belt tijdens werk met schuldeisers, deurwaarders
 • verzoek om hulp bij oplossen van problemen
 • fraude of diefstal
 • werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen
 • verzoek om extra werkuren

Jelion biedt hulp bij het in evenwicht brengen van de inkomsten en uitgaven, met als doel dat de werknemer weer financiële rust ervaart en zich kan concentreren op zijn werk. Jelion ontzorgt dus zowel werkgever als werknemer. U kunt contact opnemen met Jelion zodat wij samen kunnen bezien of budgetbeheer een gepaste oplossing is voor de situatie van uw werknemer.

Kosten Budgetbeheer 2014

 • Intake-tarief (eenmalig) alleenstaande € 389,-
 • Intake-tarief (eenmalig) gezin € 459.-
 • Maandtarief alleenstaande € 89.-
 • Maandtarief gezin € 109.-
 • Regelen woningontruiming € 388,-
 • Beëindiging tussentijds (eenmalig) € 199.-
 • Opdrachten in overleg, per uur € 77.-

De kosten die ook zonder budgetbeheer worden gemaakt blijven voor uw rekening, zoals de kosten voor de betaalrekening, pasje e.d. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw en worden jaarlijks geïndexeerd.